Om Oss

Företaget BeeTeam

BeeTeam grundades med ett mål om att göra en positiv skillnad för miljön och skapa hållbarhet i vardagen för privatpersoner och företag. Vi har en vision om att bidra till en bättre miljö där ekonomiska och naturliga stöttepelare är mer hållbara. Vår verksamhet har sitt ursprung i Växjö, som 2018 utsågs till Europas grönsaste stad. Detta priset uppmärksammade Växjö internationellt för ett brett miljöarbete, öppenhet och trivsel, och har haft en central position i BeeTeams miljövänliga arbetskoncept.

Läs mer på Växjö kommuns hemsida här.

Våra tjänster och produkter är klimatsmarta, flexibla och hållbara alternativ som är utformade efter kundens behov och miljökraven.

Sverige 2030

Sverige vill bli ledande i arbetet mot de hållbara utvecklingsmålen (Sustainable Development Goals) för 2030 på en nationell och global nivå. 2030-agendan innebär en gradvis övergång och vidareutveckling av den svenska sociala modellen till att bli en modern och hållbar välfärdsstat. Det kräver ett engagemang från samhällets alla olika aktörer.

Vi vill vara en av aktörerna som hjälper Sverige att nå de hållbara utvecklingsmålen genom att erbjuda tjänster och produkter som har reducerad klimatpåverkan jämfört med de mest förekommande alternativen på marknaden.

Läs mer om Sustainable Development Goals 2030

Vårt Varumärke

Vi valde namnet BeeTeam med åtanke på naturens flitigaste arbetare, bin! De är produktiva, fokuserade på arbetsuppgiften, och tappar aldrig sikte om sina mål, något vi på BeeTeam eftersträvar i vårt arbete.

Visste du ?

18

Miljarder liter vatten används per år vid traditionell biltvätt.

7

Liter vatten används vid en EKO-biltvätt.

17

Miljarder liter vatten per år sparas om alla väljer EKO-Biltvätt.

Service Punkter

Värderingar

Hållbart

Arbeta med produkter och mot resultat som håller länge.

Flexibelt

Ta kundens behov och önskemål i beaktning vid varje uppdrag.

Ansvarsfullt

Ta ansvar för den egna påverkan på samhället.

Miljövänligt

Använd miljövänliga produkter med minimal klimatpåverkan.

Våra Partner